Natura potraktowała nas życzliwie i choć od rana ciągle padał deszcz, to na czas akcji obdarowała "okienkiem pogodowym". Nasze patrole wysprzątały pobocza drogi dojazdowej w obu kierunkach. Zadaniem specjalnym było wyłowienie śmieci z kanałku na granicy działów ziemskich.

Niestety duża ilość zebranych śmieci pokazuje, że jeszcze dużo pracy i energii trzeba włożyć w uświadamianie społeczności, że czyste środowisko jest naszym wspólnym dobrem. Hasło tegorocznej akcji „Zainwestuj w naszą planetę!” odnosi się bardziej do naszego czasu i uwagi, które powinniśmy poświęcić w trosce o najbliższe otoczenie. Wciąż możemy wiele zrobić, by ograniczać skutki negatywnych oddziaływań na zmiany klimatyczne.

Dbać o nasza planetę należy cały rok, a nie tylko w wybrane dni.