Międzynarodowy Dzień Tropików to święto ustanowione przez ONZ w 2016 roku.
Obszarem tropikalnym przyjęło się nazywać tereny położone między zwrotnikiem Raka, a zwrotnikiem Koziorożca. Chociaż w zależności od ukształtowania i wysokości terenu klimat poszczególnych terenów może się różnić, to tropikalne obszary charakteryzuje raczej wysoka temperatura i wilgotność powietrza. Ważna cechą są również występujące sezonowo duże opady, stąd lasy tropikalne często nazywa się tez „lasami deszczowymi”.

Na obszarach tropikalnych występuje ponad 80 procent gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących Ziemię, co oznacza, że jest tam też najwięcej gatunków zagrożonych wyginięciem. Regiony te są bowiem dotknięte największymi wyzwaniami współczesnych czasów: przemysłowym wyrębem lasów i urbanizacją. Międzynarodowy Dzień Tropików pozwala przypomnieć o niezwykłej urodzie i znaczeniu regionu dla całej Ziemi i naszej cywilizacji. Każde, nawet niewielkie działanie na rzecz środowiska i zachowania tego obszaru, który stanowi naturalny filtr ochrony klimatu (pochłania dwutlenek węgla, produkuje tlen i przyczynia się do powstawania opadów) powinno być premiowane.