Musimy jednak pamiętać, że każda bateria zawiera metale ciężkie (np. cynk, ołów, nikiel, kadm i rtęć) oraz substancje szkodliwe dla środowiska, czy nawet toksyczne i żrące (chlorek amonu, wodorotlenek potasu czy sodu, lit). Część z tych materiałów można odzyskać podczas procesów mechanicznej separacji (miażdżenia i rozbijania), reakcji chemicznych lub poddania obróbce cieplnej z wykorzystaniem wysokich temperatur. W zależności od metody i rodzaju przetwarzanych akumulatorków, można odzyskać nawet 90% surowców.
(/br> Jednak wciąż jednorazowe baterie po użyciu najczęściej trafiają do kosza z odpadami komunalnymi, a potem na wysypisko, gdzie niebezpieczne związki chemiczne powoli przesączają się do gleby a stamtąd do wód gruntowych. Dlatego tak ważna jest edukacja i jak największy zwrot zużytych baterii do profesjonalnych punktów recyklingu lub utylizacji.

Jeśli się dobrze rozejrzymy, zauważymy odpowiednio oznakowane pojemniki na zużyte baterie w sklepach, urzędach, szkołach i w zakładach pracy. Takie pojemniki pojawiły się również w naszej firmie. DAKOMA Sp. z o.o. podpisała umowę na odbiór zużytych ogniw elektrycznych z REBA Organizacja Odzysku S.A. i wykorzystane przez nas baterie nie będą już stanowić żadnego zagrożenia dla środowiska.